divendres, 16 d’agost del 2013

El camí de Santiago 53. Els cruceiros, les creus, les sanefes celtes


M'he trobat a llocs diferents tres creus o cruceiros que són "dobles": per una banda hi ha representat Jesucrist clavat a la creu i per l'altra hi ha la Mare de Déu amb Crist baixat de la creu, als braços. Són representacions matusseres perquè és difícl fer cabre a la creu la verge i el fill adult a la falda, sense que sobressurti gaire. Són dels segles XVI - XVII.

Sens dubte és una idea massa esquemàtica, però quan a l'art antic apareixen moltes dones, ja siguin figuretes femenines o mares de déu, sento olor ancestral. Una amiga deia: "de l'època d'abans que els déus fossin homes..."