dimarts, 26 de juliol del 2005

L'exposició Occident vist des d'Orient

A la nota l'Islam parlava de l'exposició Occident vist des d'Orient, citava el video que s'hi passa i el comentari tan suggerent d'una intel.lectual iraniana sobre el lligam entre el gènere de la novel.la i la idea de democràcia a la societat occidental.
En aquest enllaç de Webislam podeu llegir l'article de Xavier Moret a El País on s'allarga més sobre aquesta exposició i dóna de manera més fidedigna la cita de Sorour Kasmai sobre la novel.la.