diumenge, 24 de juliol del 2016

42 i fi.- El document del dilluns. Escola de Belles Arts 1939


Acabo aquesta sèrie de Documents del dilluns, que ha durat 42 setmanes, amb unes imatges que m'agraden especialment. Són dues invitacions personalitzades per a una festa de Cap d'Any: 31 de desembre de 1939, 11 de la nit, carrer Morabos, a l'extrem del Poble Sec. No sé qui vivia exactament en aquest carrer, però suposo que devia ser algun estudiant d'art. Són dibuixos a l'aquarel·la i tinta xinesa que recorden encara l'estètica de la dècada del 1930. Estan fets per estudiants de l'Escola de Belles Arts (EBA), que havien estat membres actius de la FNEC a l'època republicana.

A dins hi ha uns fulls amb el programa de la vetllada, picat en una màquina d'escriure desgavellada, per un mecanògraf insegur i sobre un paper que no podia ser més barat. Hi apareixen els noms de Montserrat Jou, Miquel Siguan, Josep Pedreira, Lluís Nonell, Teresa Font, Berta Font, Pilar Isún, Sixte Blasco, Dolors Viusà, Maria Molins, Manuel Oltra, Josefina Galí... Perdre la guerra no els havia tret les ganes de viure.
(Sang freda! a sota, la transcripció)
 

Els germans Pedreira han fet la transcripció del programa:
1.    A les onze en punt, obertura dels salons. Interpretació de l'himne  
       que s'escoltarà dempeus saludant oficialment
2.    Aplaudiments a l' himne
3.    Lectura de l’assaig "Notícies sobre la columna romànica
       de la plaça del Rei"
4.    La culpa la té l'obrer .- A càrrec de la distingida senyoreta
       Jou... Jou i Jou... Jou/Jou
5.    Lectura de la felicitació del vigilant
6.    Cantada de l'Himne per l’agrupació coral "Mamuts") (de què
       granujes)
7.    Primera passada de ponx-
8.    ..?)  per Miquel Ripoll i Gudayol
9.    Arribant a les immediacions de l’hora de les bruixes (aparteu les
       criatures) i d'acord amb la tradició tradicional, gran fartanera de
       raïms remullats amb  ponx
10.  Descans i conversa animada (S'obligarà als caballers a passar al
       fumadero). A falta de tabac es cremaran grans quantitats de palla)
11.  Projecció de diversos films educatius i primer film de dibuixos
       "EBA"
12.  Exauriment de l'existència de begudes, dedicat a les damiseles
14.  Disquisicions filosòfiques a càrrec del fotut filòsof en Miquel
       Siguan
15.  Curset d’història Sagrada a càrrec de Josuè Pedreira (Gran Premi
       de l'esmentada matèria als escolapis)
16.  16 jutges mengen fetge d'un penjat
17.  Lliçó pràctica de colls de piqué, presilles i generes de  punt a càrrec
       de Dolors Viusà (Diploma d'honor a l'Academia de tall i confecció
       sistema Martí)
18.  Humorada a càrrec de l' "EBA"
19.  Cantada flamenca per Sixte Blasco
20.  Exibició tanguera per la parella de ball Panadès -and- Berta
21.  Lectura de quartilles de l'ausente (Presenta 'sobre NOSOTROS LOS
       SACRIFICADOS' per M.T. Font  
22.  Lectura de l'assaig INFLUÈNCIA DEL PARAIGUA EN  EL VIURE
       DOMESTIC a càrrec l'ex artillero 2º  Lluís Nonell. Com a colofó i
       per acabar de demostrar aquesta influència, cantarà l'HIMNO DE
       LOS ARTILLEROS
23.  Concert de  flauta per l'eximi concertista Manuel Oltra
24.  Visita general als Museus i Exposició
25.  Recital d'Òpera per Peppino Pedreira i Teresina Font
26.  EVOLUCIÓ DEL CALÇAT DES DEL PARE ADAM FINS A LLUIS IV,
       per Maria Molins.
27.  QUIERE V. SER MUJER FATAL EN DIEZ DIAS? Per Pilar Isún
28.  INFLUENCIA DE LES TORRADORES... PER COURE CASTANYES?
       Per Josefina Galí
29.  Baile de Sociedaz
30.  Visita col·lectiva als calabossos de la Jefatura de Orden Pública

NOTES
a) Tots els artistes hauran d’executar forçosament el numero que se’ls hagi assignat. Els que no siguin artistes també
b) Queda terminantment prohibit recitar La Vaca Cega
c) ídem. ídem Joan de l'Ós
d) En Manuel Oltra serà prèviament escorcollat per impedir l'entrada de cap piano o estri similar.
e) Tot intent moralitzador serà immediatament reprimit i el provocador llançat per la roca Tarpeya enmig de la més gran gatzara. (Aquí podeu veure tots els Documents del dilluns)
(I aquí els del Temps de correspondència)