dilluns, 28 de desembre del 2015

12.- El document del dilluns. Dietari del 1886

És una pàgina d'un breu dietari escrit entre el 30 de maig i el 22 de juny de 1886 en una masia del Camp de Tarragona per un meu besavi, Cirilo Monserrat, que estava malalt. Tenia 48 anys i va morir una setmana després de l'última anotació en aquests fulls. 

Sang freda! La transcripció aquí sota (el color vermell és meu i algunes comes, també):

[...] y al anarsen a casa sen va portá un cistallet [de cireres] y diu que las van trobá riquisimas.


(1º Junio) Dimars
Ve la Roseta y'l seu noy. Encara no arriba aquet, atribulat, cau y's fa sang á la barra y ya tenim plos. Acompañat á la Roseta, Joanet de la Masia y aquet es el primer quem dona un atac barrical al ciraré garrofal, que tinch moltas ganas de veure madú y que crech no podré veure ni madú ni sireras.

(2 Junio) Dimecres
La canalla trempada, aguantant demá que es festa y ne vindran de nous. Y'l xicot de Jaume vol fullá el niu de caderneras que ya al admetllé de devan de la casa. A las 6 arriba Pepito que troba el metge y capella.

(3 Junio) Dijous
Altre vegada animación y com q ya Pepito es aquesta mes distreta pero la canalla porta gana ques menjan uns ginbarros de pa que da gust de veure, pero per aixó he dat ordre quel diumenge tinguen pa sech.
La Roseta va á misa á Picamoixons y ferran el burro quel deixan bastan be dels cascos.
Plou un ruxat que serveix per regar los melons. Sen va Pepito.

(4 Junio) Divendres
Me sembla que no ya res de nou sino que Pep de Porta esta cremat perque no li he volgut deixá l'ruch.

Com van deixá ahí a Romualdo, are la canalla son 4 y aixó es un verdader segar de pesols per tots ells, y gana non falta.
He comprat una arroba arros. 

(5 junio) Disapte
Re de particular. La tropa va perden la gana de modo que Pepet a fet buñols y los nanos ya no sels poden empasar. [...] 

Són notes breus durant vint-i-quatre dies. Hi ressenya el temps que fa; algunes compres i comptes; les trapelleries dels"nens" -els seus fills Joan i Júlia (la meva àvia) de 9 i 7 anys-; qui treballa a la finca; les visites que rep; i com segueix un cirerer que té plantat prop de casa. Hi anota també el seu estat de salut, perquè se sap malalt. Hi ha algunes notes d'humor i simpatia pel moviment de la canalla -"la tropa"
Jo no sabia que "ser un segar de pèsols" és una expressió que s'aplica a una cosa fàcil de fer, que va com la seda.

(Aquí podeu veure tots els Documents del dilluns)
(I aquí els del Temps de correspondència)