dilluns, 19 d’octubre del 2015

2.- El document del dilluns. Censura

Aquest paperet, que diu "Si quiere ser buen Español no escriba en Catalan. Aviso. La Censura", era a dins del sobre d'aquí sota, on el propietari del mateix fantàstic llapis vermell havia escrit "Sr Coronel", havia canviat de parer, ho havia barrat i havia afegit "Devuelta". Tampoc no calia empipar el Coronel, que mai se sap quin humor gasta. Retornant-la al destinatari n'hi havia prou.
A dins del sobre hi ha una carta en català datada el 31 d'agost del 1939 a Arañones, prop de Jaca.

El meu pare, acabada la Guerra Civil, hi va ser enviat a fer la mili. Les cartes que escriu a la família són en castellà i van encapçalades per "III Año Triumfal" (es comptava des de l'alçament dels nacionals el 1936) o bé per "Año de la Victoria", i també a vegades per les respectives abreviacions: "III A. T." , "A.V." Aquesta nova datació feixista devia ser absolutament obligatòria, perquè l'he trobada a totes les cartes dels primers mesos després de la victòria franquista. La gent volia que la carta arribés, o sigui que es feia servir el castellà i es posaven aquestes mencions propagandístiques del nou règim. N'hi havia que afegien un "¡Viva a Franco!". I he trobat una carta on un amic bromista del meu pare havia posat "¡Biba Franco! ¡Harriba España!"

Però hi devia haver canvis gairebé imperceptibles i rumors pràcticament inaudibles que donaven a entendre que "ara ja no cal, no les obren, no passa res". Doncs bé, aquí tenim la prova del primer intent fracassat del meu pare per normalitzar lingüísticament la seva correspondència.

A cartes posteriors, de l'any 1941, ja feia servir habitualment el català  i els III A.T. i el A.V. havien desaparegut, entre altres coses perquè ja no era ni "l'any de la victòria" ni el "tercer any triomfal".

(Aquí podeu trobar els altres Documents del dilluns.)
(I aquí els del Temps de correspondència.)