diumenge, 17 d’abril del 2016

28.- El document del dilluns. Formularis en català i castellà


Avui toquen dos documents poc vistosos, però interessants per la seva excepcionalitat.
És coneguda la repressió sistemàtica del franquisme contra el català, que va ser escombrat de la vida pública de manera absoluta i va quedar arraconat a la vida privada. És per això que resulta curiós el document d'aquí sobre.
Es tracta d'un rebut de contribució urbana, imprès en català i fet servir el 29 de maig del 1939, quan ja feia quatre mesos que a Barcelona imperava el nou règim. Hi ha un segell a dalt i en diagonal que diu "IMPRESO HABILITADO PROVISIONALMENTE".
L'altre document, aquí sota, també en català no va ser fet servir el 1937, com semblaria a primera vista, sinó que el segell indica que el pagament de la contribució urbana es va fer el 22 d'agost de 1944. En aquest cas, per contrarestar la llengua prohibida de l'imprès reaprofitat, hi ha tres segells igualment en diagonal que diuen ARRIBA ESPAÑA.


(Aquí podeu veure tots els Documents del dilluns)
(I aquí els del Temps de correspondència)