dimarts, 27 de juny del 2006

Montpellier. Personatges 7

Més espera de tren. Un bon lloc per dibuixar.