dimarts, 6 de juny del 2006

Montpellier. Personatges 1

A sota els Arceaux hi ha ombra i a l'ombra, uns que juguen a la petanca.