dissabte, 13 de desembre del 2003

La langue de bois


weblletrrevnopix.jpg
No és veritat que aviat no ens entendrem. Ens continuarem entenent, però ens farà com vergonya. De vegades ja me’n fa.
Exemple (d'un intent de complicar-se la vida escrivint recargolat):
“La no assistència a classe dels alumnes per raons de caràcter general i comunicades prèviament pel consell de delegats, és una figura del tot semblant a la que en altres àmbits de la societat s’anomena dret de vaga. [Uf!] Com a tal no serà objecte de correcció si es compleixen les condicions esmentades [...]"(Extret de la normativa de règim intern d’un institut d'ensenyament secundari d’aquest nostre, pobre, brut, etc. país)