dissabte, 17 de gener del 2015

Una mica de torna del "5 days drawing challenge": San Juan de Amandi a Villaviciosa (Astúries)